Partenerii proiectului

Proiectul Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Regiunea Centru (CPSLM) este implementat de un parteneriat foarte solid, atât din punct de vedere al suportului ştiinţific şi metodologic necesar derulării diverselor activităţi, cât şi din perspectiva desfăşurării de activităţi practice de promovare a sănătăţii la locul de muncă.

Astfel, cele trei organizaţii care derulează acest proiect sunt:

 1. Fundaţia Romtens – care este şi Coordonatorul proiectului.
 2. Asociaţia Caselor de Asigurări de Sănătate (Bundesverband der Betriebskrankenkassen – BKK) din Germania – Partenerul 1 (partener transnaţional).
 3. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu– Partenerul 2 (partener naţional). De menţionat că iniţial Partenerul 2 a fost Centrul de Sănătate Publică Sibiu, însă, ca urmare a H.G. nr. 1414 din 8 decembrie 2009, hotărâre care reglementează modalitatea de reorganizare a Institutului Naţional de Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Sibiu şi-a pierdut personalitatea juridică (de altfel, la fel ca şi toate celelalte Institute Regionale de Sănătate Publică din Iaşi, Cluj şi Timişoara), devenind un departament al Institutului Naţional de Sănătate Publică din Bucureşti. O scurtă descriere a fiecăruia dintre partenerii enunţaţi, precum şi a persoanei de contact responsabilă cu activităţile respectivului partener în cadrul proiectului CPSLM, sunt disponibile mai jos.

Solicitantul (Coordonatorul proiectului) – Fundaţia Romtens

Solicitantul (Fundaţia Romtens) este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 1997, care a fost declarată de Utilitate Publică în 2008 (Hotărârea nr. 509 / 14 mai 2008).
Fundaţia Romtens este o organizaţie care activează în domeniul mai amplu al Sănătăţii Publice, fiind mai ales implicată în trei domenii, şi anume: Promovarea Sănătăţii, Medicina Muncii şi, în mod special, Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă. Aferente acestor domenii, Fundaţia Romtens derulează activităţi precum:

 1. Activităţi de cercetare (cantitative sau calitative, naţionale, regionale sau locale),
 2. Activităţi de formare profesională (având în acest sens acreditări ale CNFPA, ale Colegiului Medicilor, precum şi ale Reţelei Europene de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă).
  Astfel, Fundaţia Romtens este acreditată de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), pentru a derula cursuri de Formare Profesională Continuă pentru Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă, mai exact pentru Formarea de Formatori, pentru Competenţe comune Management şi Comunicare, Organizarea locului de muncă, Igiena şi Securitatea Muncii (Deciziile 1017, 1018 şi 1019 / 11 martie 2008 ale CNFPA).
 3. Activităţi de derulare de campanii de informare şi educare (atât pe teme de SSM, cât şi de sănătate în sens mai larg)
 4. Activităţi de Networking (Fundaţia Romtens este membră a mai multor reţele europene precum ENWHP, ENETOSH, EPHA, ENSP, etc.),
 5. Activităţi de Monitorizare şi Evaluare a unor proiecte europene,
 6. Activităţi de dezvoltare a Capacităţii instituţionale – suport în elaborare de legislaţie, de proceduri administrative, etc.

Persoana responsabilă de proiect din cadrul Fundaţiei Romtens: Theodor Hărătău (manager de proiect).

Partenerul 1 (partener transnaţional) - Asociaţia Caselor de Asigurări de Sănătate (Bundesverband der Betriebskrankenkassen –BKK)

Partenerul 1 şi anume Asociaţia Caselor de Asigurări de Sănătate (Bundesverband der Betriebskrankenkassen – mai departe numită BKK) este o organizaţie germană, care îndeplineşte rolul de organizaţie umbrelă pentru peste 200 de fonduri de asigurări de sănătate din Germania, activând în 8 din cele 16 state federale. Cu peste 14 milioane de asiguraţi, BKK este cel mai vechi şi cel de-al doilea mare asigurator de sănătate din Germania. Sistemul de sănătate german este unul în care rolul determinant este jucat de Casele de Asigurări Sociale de Sănătate, iar acestea au, în afara obligaţiei de a finanţa în întregime îngrijirile de sănătate pentru populaţia asigurată, şi obligaţia de a finanţa activităţi de Promovare a Sănătăţii, şi anume cu precădere activităţi de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă. Astfel, începând cu anul 2000, odată cu schimbarea cadrului legislativ care reglementează funcţionarea Caselor Statutare de Asigurări de Sănătate, a fost inclusă în Codul Civil (Codul Social Nr. 5, Articolul 20), prevederea expresă care menţionează obligativitatea de a finanţa activităţile de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă.

Pe de altă parte, BKK lucrează de decenii şi în mod tradiţional cu întreprinderile germane, mai ales cu cele din domeniul industriei grele şi a industriei constructoare de maşini, într-o îndelungată şi strânsă colaborare şi cu alte institute şi organizaţii cu aceleaşi obiective ale activităţii, pentru prevenirea îmbolnăvirilor la locul de muncă. Prevenirea îmbolnăvirilor şi Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă (PSLM) constituie una din activităţile prioritare ale BKK, activitate specifică unui fond de asigurări de sănătate şi, am putea spune, o activitate pe care majoritatea Caselor de Asigurări Sociale de Sănătate din Germania o finanţează deja de aproximativ 2 decenii.

Acest parcurs instituţional, precum şi faptul că BKK este instituţia care a fondat şi care conduce Reţeaua Europeană de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă (care are membrii în toate ţările Uniunii Europene dar şi în ţările EEA) face ca BKK să fie un partener extrem de important pentru acest proiect. În acest sens BKK a condus nenumărate proiecte transnaţionale de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, la care au participat instituţii din toate ţările Uniunii Europene. Aceste proiecte s-au adresat întreprinderilor mari, IMM-urilor, dar şi administraţiilor publice şi au prevăzut activităţi de tipul formării profesionale şi al campaniilor de informare şi educare pentru angajaţii acestora.

Persoane de contact: Breucker Gregor (Responsabil pentru proiectul CPSLM din partea BKK).

Alte persoane implicate în proiect: Reinhold Sockert, Carsten Graaf.

BKK
Health Promotion Department
http://www.bkk.de
Kronprinzenstrasse 6, 45128 Essen, Germania
Tel: +49 201 179 1298
Fax: +49 201 179 1032
Email: enwh@bkk-bv.de

Partenerul 2 (partener naţional) - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este o instituţie de învăţământ superior de stat din Sibiu. Universitatea a fost înfiinţată în 5 martie 1990 şi cuprinde cinci facultăţi: Litere, Istorie şi Drept, Medicină, Tehnologia Prelucrării Lemnului şi Produselor Alimentare, Inginerie şi Ştiinţe. Din 12 Mai 1995, Universitatea din Sibiu a primit numele ilustrului scriitor şi filozof român, Lucian Blaga, profesor aici între anii 1940 și 1948.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS) are în componenţa sa în prezent 11 facultăţi şi mai multe centre ale învăţământului la distanţă, în diferite oraşe ale ţării. Numărul total al studenţilor ULBS, este, în 2009, de 24 455. Studenţii ULBS provin din toate judeţele ţării, inclusiv municipiul Bucureşti, şi din 10 ţări străine, ţări precum Germania, Grecia, Olanda, Italia, Moldova, SUA etc. ULBS a încheiat acorduri de colaborare cu 108 universităţi, dintre care 4 consorţii, 33 de acorduri de cooperare şi 61 de parteneriate Erasmus, cu universităţi precum: Universitatea de Medicină din Viena (Austria), Universitatea Hull (Anglia), Universitatea Centrală din Lancashire (Anglia), Institutul de Tehnologie Sligo (Irlanda), Universitatea Leon (Spania), Universitatea de Ştiinţe Aplicate din München (Germania), Universitatea Inholland din Haarlem (Olanda), Institutul Naţional Politehnic din Toulouse (Franţa), Academia di Belle Arti Abadir din Palermo (Italia) etc. În 2011, a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Universitatea Lucian Blaga este implicată în proiectul CPSLM prin Catedra de Medicina Muncii, precum şi prin Centrul de Cercetări în domeniul Calităţii. Astfel, Catedra de Medicina Muncii condusă de Profesor Doctor Dorin Bardac are o lungă tradiţie în a susţine activităţi de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, fiind una dintre primele din ţară în derularea unor astfel de activităţi. Pe de alta parte Centrul de Cercetări în domeniul Calităţii are de asemenea o foarte serioasă tradiţie în Managementul Calităţii, fiind partener în numeroase proiecte internaţionale de acest tip şi având, prin acest domeniu, o contribuţie esenţială în derularea de proiecte integrate, în care disciplinele de Sănătatea şi Securitatea Muncii şi Managementul Calităţii se integrează şi se completează reciproc.

Persoane de contact: Profesor Universitar Doctor Constantin Oprean (Responsabil pentru proiectul CPSLM din partea Universităţii Lucian Blaga).

Alte persoane implicate în proiect: Profesor Universitar Doctor Dorin Bardac, Dr. Mihaela Stoia, Ing. Mihai Zerbeş.

Universitatea Lucian Blaga
http://www.ulbsibiu.ro
Bulevardul Victoriei Nr. 10, Sibiu, România
Tel/fax: 004-0269-212245
mihaelas_mm@yahoo.com