Despre proiect

Fundaţia Romtens, în colaborare cu partenerii săi "Bundesverband der Betriebskrankenkassen–BKK" (Asociaţia Caselor de Asigurări de Sănătate, Germania) şi "Universitatea Lucian Blaga din Sibiu" (iniţial ca şi partener a existat Centrul de Sănătate Publică Sibiu) – implementează proiectul "Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Regiunea Centru", lansat în aprilie 2009

Acest proiect îşi propune dezvoltarea resurselor umane şi creşterea competitivităţii întreprinderilor din Regiunea Centru prin introducerea, în întreprinderile care se vor implica în proiect, de activităţi din domeniul Promovării Sănătăţii la Locul de Muncă, domeniu situat la interfaţa dintre Promovarea Sănătăţii şi cel al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.

Proiectul a apărut ca o necesitate firească, în ansamblul activităţilor derulate la nivel naţional, în sfera sănătăţii legată de mediul de muncă, şi reprezintă deasemenea un exemplu de modalitate practică de implementare a legislaţiei din sfera SSM. Astfel, deşi legislaţia românească în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă este armonizată cu cea a Uniunii Europene, există totuşi probleme mari în implementarea ei; aceste probleme sunt întâmpinate şi de către alte state europene şi sunt determinate (printre altele) şi de două aspecte existente la nivel actual şi anume:

 1. Nivelul de formare profesională, de informare şi educare al angajaţilor (lucrătorilor) în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii este foarte redus (datorat lipsei de investiţii în formarea / informarea / educarea acestora).
 2. Nivelul de cunoştinţe al angajatorilor şi managerilor de întreprinderi cu privire la efectele pozitive economice pe care le are investiţia în sănătatea angajaţilor şi în educarea acestora pe teme de sănătate la locul de muncă este foarte scăzut. Astfel, foarte puţini angajatori fac legătura între activităţile din sfera promovării sănătăţii la locul de muncă (educaţia pentru sănătate pentru angajaţi, formarea profesională pentru manageri de HR şi de SSM) şi beneficiile economice (precum creşterea productivităţii, scăderea absenteismului, precum şi creşterea atractivităţii locului de muncă).

Obiectivul general al proiectului propus este dezvoltarea resurselor umane şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea Centru, prin Promovarea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă. Activităţile proiectului au ca scop final îmbunătăţirea sănătăţii la locul de muncă prin crearea unui mediu de muncă sănătos şi atractiv. Ca modalităţi principale de atingere a obiectivelor, sunt prevăzute activităţi de pregătire a experţilor de SSM şi Resurse Umane în domeniul Promovării Sănătăţii la Locul de Muncă, precum şi activităţi de informare şi educare pentru angajaţii (lucrătorii) întreprinderilor.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 1. Creşterea calităţii în Evaluarea Nevoilor de Formare Profesională şi Informare a Managerilor şi Lucrătorilor din IMM-urile din Regiunea Centru.
 2. Creşterea nivelului profesional al medicilor de Medicina Muncii şi de Sănătate Publică în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii (SSM).
 3. Creşterea nivelului profesional al managerilor generali, de SSM şi de resurse umane în domeniul SSM.
 4. Creşterea nivelului de informare al lucrătorilor privind sănătatea la locul de muncă.
 5. Creşterea numărului întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Centru care au elaborat şi implementat Politici de Management al SSM.

Proiectul are mai multe pachete de activităţi şi anume:

 1. Pachetul 1 de activităţi - Managementul proiectului
 2. Pachetul 2 de activităţi - Activităţi de informare, comunicare şi conştientizare
 3. Pachetul 3 de activităţi - Monitorizarea şi evaluarea tehnică internă a proiectului
 4. Pachetul 4 de activităţi - Activităţi de evaluare a nevoilor de formare profesională a managerilor şi lucrătorilor din IMM-urile din regiunea Centru
 5. Pachetul 5 de activităţi – Activităţi de formare profesională în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, pentru medicii de medicina muncii şi de sănătate publică (din regiunea Centru) implicaţi în activităţi de SSM.
 6. Pachetul 6 de activităţi – Activităţi de formare profesională continuă pentru managerii de resurse umane şi cei de Sănătatea şi Securitatea Muncii din întreprinderi
 7. Pachetul 7 de activităţi – Campanie de informare pentru lucrătorii IMM-urilor din regiunea Centru privitor la prevenirea bolilor profesionale, asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, cât şi pentru asigurarea unui mediu de muncă atractiv
 8. Pachetul 8 de activităţi – Activităţi de creştere a responsabilităţii sociale a întreprinderilor şi creşterea implicării acestora în asigurarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă prin implementarea politicilor de management al sănătăţii şi securităţii muncii

Prin activităţile pe care le propune, proiectul CPSLM va contribui la o creştere a calităţii locurilor de muncă, astfel încât acestea să fie atrăgătoare pentru lucrători, permițându-le să-şi folosească astfel potenţialul productiv. Se doreşte o abordare a tuturor dimensiunilor calităţii, dintr-o perspectivă de gen, inclusiv în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi bunăstarea lucrătorilor. Aspecte luate în considerare, în acest sens, sunt situaţia şi problemele specifice ale femeilor şi bărbaţilor şi influenţa pe care mediul de lucru o are asupra acestora în mod diferenţiat.

Caracterul transnaţional al proiectului reprezintă o altă caracteristică relevantă a acestuia, şi asta deoarece Fundaţia Romtens este punctul naţional de contact al Reţelei Europene de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă (ENWHP), iar Partenerul 1 (Bundesverband der Betriebskrankenkassen – BKK, din Germania) este membru, dar şi coordonator al reţelei.

Aceasta colaborare va permite importarea unei noi abordări, care se face din perspectiva promovării sănătăţii la locul de muncă prin metode voluntare şi nu prin măsuri coercitive, metoda fiind adoptată de către întreprinderi din nenumărate ţări (Germania, Belgia, Austria, Elveţia, etc.). Proiectul are şi o componentă consistentă de abordare a fenomenului îmbătrânirii active, evidenţiată prin prezenţa în cadrul materialelor a unor teme considerate a fi cele mai importante: prezentarea situaţiei demografice a populaţiei active, strategii şi intervenţii pentru abordarea fenomenului de îmbătrânire demografică.

Proiectul se adresează în mod direct şi nemijlocit domeniului SSM, şi aduce în prim plan o nouă abordare care propune punerea accentului pe Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă, ştiut fiind faptul că "O stare de sănătate mai bună are un impact pozitiv asupra calităţii globale a vieţii individuale şi sociale" (www.enwhp.org).