În perioada iunie 2010 - ianuarie 2011, în cadrul activităţii 6 a proiectului, se desfăşoară sesiunile de formare profesională continuă pentru managerii de resurse umane (RU) şi cei de sănătatea şi securitatea muncii (SSM). Aceste sesiuni sunt susţinute de experţi în medicina muncii, în sănătate şi securitate în muncă şi de către traineri specializaţi.

Obiectivele acestor cursuri de competenţe comune în management sunt de a oferi managerilor de RU şi SSM informaţiile necesare pentru a integra noţiunile de sănătate şi securitate în muncă cu cele privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Cursul este structurat în 7 module şi are prevăzute activităţi teoretice şi practice, acestea fiind utile cursanţilor pentru a înţelege cel mai bine cum funcţionează cele două abordări, cea a sănătăţii şi securităţii în muncă şi cea a promovării sănătăţii la locul de muncă.

În ceea ce priveşte metodele didactice, vor fi utilizate atât metodele clasice cât şi metodele conforme cu educaţia adulţilor, prin utilizarea alternativă a:

 • Expunerii academice
 • Prezentărilor de caz
 • Studiilor de caz
 • Exerciţiilor individuale
 • Exerciţiilor de grup (lucru în echipă)
 • Jocurilor de rol
 • Sesiunilor de întrebări şi răspunsuri
 • Discuţiilor de grup
 • E-learning
 • Studiului individual

Modulele de formare care vor fi parcurse pe perioada sesiunilor de formare sunt:

 1. Managementul serviciilor de sănătate publică

  În cadrul acestui modul sunt abordate teme precum: concepte şi dimensiuni ale sănătăţii; factori determinanţi ai stării de sănătate şi promovarea sănătăţii; cadrul legislativ şi direcţii de dezvoltare a serviciilor de sănătate publică în România; noţiuni de management organizaţional în serviciile de sănătate publică; comunicare, marketing şi managementul calităţii în serviciile de sănătate publică.

 2. Managementul serviciilor de medicina muncii

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: rolul managementului serviciilor de medicina muncii în asigurarea sănătăţii lucrătorilor; cadrul legislativ general privitor la sănătatea şi securitatea în muncă; identificarea riscurilor profesionale; priorităţi şi probleme actuale în serviciile de medicina muncii

 3. Managementul activităţilor de promovare a sănătăţii la locul de muncă

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: introducere în PSLM – definiţii, cadru, rol, problematici; aspecte legislative privind acest domeniu; direcţii de acţiune pentru promovarea sănătăţii la locul de muncă; aspecte manageriale în promovarea sănătăţii la locul de muncă; intervenţii de PSLM: controlul fumatului la locul de muncă, controlul consumului de alcool la locul de muncă, igiena individuală şi igiena la locul de muncă, efortul fizic la locul de muncă, sănătatea reproducerii şi locul de muncă, alimentaţia sănătoasă şi locul de muncă.

 4. Managementul stresului

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: sănătatea mintală şi problemele de sănătate mintală la locul de muncă; etapele stresului; efectele stresului; modalităţi de reducere a stresului. Acestea sunt completate de două teme practice: "Cauze de stres şi efecte ale stresului într-o organizaţie – identificarea cauzelor de stres în cadrul unei organizaţii" şi "Abordări şi intervenţii pentru reducerea stresului la locul de muncă".

 5. Managementul timpului

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: înţelegerea noţiunii de timp, concepte şi utilizare; organizarea – măsură de management al timpului; timpul ţi lipsa de control a timpului; devoratorii de timp; conduitele cronofage şi propria gestionare a timpului; avantajele organizării timpului. Acestea sunt completate de două teme practice: "Auto-evaluarea organizării activităţilor la locul de muncă" şi "Efectuarea de schimbări pentru o mai bună evaluare a timpului".

 6. Managementul conflictelor

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: definiţii şi clasificări ale conflictelor; prevenirea conflictelor; stiluri de abordare a conflictelor; principii şi tehnici de rezolvare a conflictelor. Acestea sunt completate de trei teme practice: cauze de conflict la locul de muncă; abordări individuale pentru rezolvarea conflictelor la locul de muncă; implementarea de intervenţii pentru reducerea conflictelor în organizaţii.

 7. Managementul schimbării

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: cauze şi surse ale schimbării în cadrul unei organizaţii; rezistenţa la schimbare în cadrul organizaţiilor; implementarea schimbării – intervenţii de dezvoltare organizaţională; exemple de bună practică + activităţi PSLM de minimizare a riscurilor schimbării organizaţionale.

 8. Ergonomia

  În cadrul acestui modul sunt abordate următoarele teme: ergonomia şi rolul acesteia în programele de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă; munca la video-terminale şi idei practice de aplicare a principiilor ergonomice în întreprinderi. Lectorii acestui modul sunt domnul Ioan Domahidi, doamna Lorena Gheorghiu, doamna Mihaela Stoia şi doamna Lavinia Drăgoiu.

Toate modulele au componente de pregătire practică de minim 8 ore pentru fiecare dintre acestea.

În cadrul acestei activităţi a proiectului au fost instruiţi 120 de manageri de resurse umane şi de sănătate şi securitate în muncă. Distribuţia participanţilor la sesiunile de formare profesională pe judeţe este afişată în tabelul de mai jos.

nr. Crt. Judeţul Oraşul Numărul de cursanţi Perioada de desfăşurare a sesiunilor de formare
1 Sibiu Sibiu 31 septembrie 2010
2 Alba Alba Iulia 20 iunie 2010
3 Mureș Târgu Mureș 43 iunie 2010
4 Covasna Sfântu Gheorghe 26 ianuarie 2011

Imagini de la sesiunile de formare a managerilor de resurse umane şi a celor de sănătate şi securitate în muncă, sesiuni desfăşurate în regiunea de dezvoltare Centru.

Judeţul Alba

Judeţul Covasna

Judeţul Mureş