Proiectul Promovarea Sănătăţii la Locul de Muncă în Regiunea Centru, mai pe scurt CPSLM, este un proiect finanţat de către OIR POSDRU Centru, prin Contractul de finanţare cu numărul POSDRU/39/3.2/G/22802, şi este derulat în parteneriat de către 3 instituţii şi anume:

 1. Fundaţia Romtens, Bucureşti – care este şi Coordonatorul proiectului.
 2. Asociaţia Caselor de Asigurări de Sănătate (Bundesverband der Betriebskrankenkassen –BKK), Germania – Partenerul 1 (partener transnaţional).
 3. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Partenerul 2 (partener naţional).

Proiectul este cofinanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3.2 "Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".

Proiectul CPSLM se înscrie într-o serie mai lungă de proiecte / iniţiative pe care Fundaţia Romtens le-a derulat şi continuă să le deruleze în domeniul Promovării Sănătăţii la Locul de Munca (PSLM). Acest domeniu este unul relativ nou în România, iar Fundaţia Romtens a susţinut încă din 1999 şi continuă să susţină acest domeniu, precum şi introducerea de activităţi de acest tip în întreprinderile româneşti; 1999 este momentul când Fundaţia Romtens a devenit Birou Naţional de Contact al Reţelei Europene de Promovare a Sănătăţii la Locul de Munca (ENWHP).

Domeniul promovării sănătăţii este unul de graniţă (la interferenţa între medicina muncii, promovarea sănătăţii, sociologie, psihologie, ergonomie, etc.); acesta a apărut formal în anul 1997, la un an după constituirea Reţelei Europene de Promovare a Sănătăţii la Locul de Muncă, an în care a fost emisă Declaraţia de la Luxembourg.

Proiectul CPSLM este un proiect inovator datorită a 3 dintre caracteristicile sale, şi anume:

 1. Integrează activităţi de Sănătatea şi Securitatea Muncii (factorii de risc profesional, importanţa examenelor medicale la angajare şi periodice, organizarea locului de muncă etc.) cu cele de Promovare a Sănătăţii (Politici de Control al Fumatului la Locul de Muncă, gestionarea stresului la locul de munca, reducerea consumului de alcool etc.).
 2. Integrează trei tipuri de activităţi dedicate toate, în mod coordonat, unei întreprinderi si anume:
  • Cursuri de Formare Profesională în domeniile SSM şi PSLM, pentru managerii de resurse umane şi cei de sănătatea şi securitatea muncii,
  • Sesiuni de educare / informare pentru toţi lucrătorii din întreprindere,
  • Elaborarea şi implementarea de Politici de Management al Sănătăţii şi Securităţii în muncă
 3. Organizează toate aceste activităţi la nivel regional (anume în Regiunea Centru) ceea ce reprezintă pentru România o noutate absolută.

Toate aceste activităţi însumate contribuie la dezvoltarea unor resurse umane competitive în cadrul unei pieţe a muncii în evoluţie.

Prin tipurile de activităţi pe care le propune, prin materialele pe care îşi propune să le elaboreze, dar şi prin abordarea regională, proiectul CPSLM vine în întâmpinarea activităţilor pe care le propune "Strategia Uniunii Europene în domeniul Sănătăţii şi Securităţii Muncii 2007 – 2012", strategie care specifică următoarele:

"Strategiile naţionale trebuie de aceea să dea prioritate implementării de pachete de instrumente care să garanteze un nivel crescut de complianţă / conformitate cu legislaţia mai ales pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cele cu risc crescut precum şi:

 • diseminarea de bune practici la nivel local
 • instruirea atât a personalului cu nivel înalt de perfecţionare, cât şi a celor cu un nivel mai scăzut
 • diseminarea de informaţie şi ghiduri scrise astfel încât să faciliteze înţelegerea".

Proiectul CPSLM se implementează în Regiunea de dezvoltare Centru a României, în perioada Aprilie 2009 – Martie 2011.